Terms and Conditions

TERMS OF BUSINESS

of the joint stock company

ALMAGRANA a.s.

with its registered office at Maletice 1, 398 11 Protivín

IČ company number: 06353568, inscribed in the commercial register of the Regional courts in České Budějovice, file number B 2372

for the sale of goods by way of the online shop located at the internet address https://www.almagrana.cz or https://www.almagrana.com

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. These terms and conditions of business (hereinafter referred to as „Terms and Conditions“) obchodní společnosti ALMAGRANA a.s., se sídlem Maletice 1, 398 11 Protivín, identifikační číslo: 06353568, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 2372 (dále jen „the Seller“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Civil Code zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „purchase agreement“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „The Buyer“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://almagrana.cz nebo https://www.almagrana.cz (dále jen „website“) via the web user interface (hereinafter referred to as „webshop interface“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. It is possible to vary the terms of business from those in the Terms and Conditions by conclusion of another sale and purchase agreement. Those deviations take precedence over the Terms and Conditions.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. The Seller may change or supplement the wording of the Terms and Conditions. In such a case, the provision is without prejudice to the rights and obligations arising during the period of effectiveness of a previous wording of the Terms and Conditions if a purchase agreement is concluded at that time.

2. USER ACCOUNT

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „user account“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. The Buyer is not entitled to provide access data of his user account to third persons.

2.5. The Seller may inactivate or erase a user account if it has not been used for one year, or when the Buyer breaches any provision of a Purchase Agreement or The Terms and Conditions.

2.6. The Buyer acknowledges that the user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or necessary maintenance of hardware and software of third parties used by the Seller for operations of the web shop.

3. CONCLUSION OF PURCHASE AGREEMENT

3.1. All presentations of goods placed in the web interface of the store are of informative nature only and the Seller is not obliged to conclude a purchase contract for these goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code do not apply.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including prices of individual goods and the cost of returning the goods, where such goods by their nature cannot be returned by the usual postal route. Prices of goods are stated including value added tax and all related charges. Prices of goods remain valid for as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase contract under individually negotiated conditions.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the shop. The order form contains, in particular, information about:

3.4.1. the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),

3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the goods ordered, and

3.4.3. information about the costs associated with the delivery of the goods (hereinafter collectively referred to as „order“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Buyer's e-mail address“).

3.6. Depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), the seller is always entitled to require from the buyer additional confirmation of the order (for example, in writing or by phone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises by delivery of the acceptance of the order (The Order Confirmation), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address, or by confirmation as in 3.6 as the Seller may require.

3.8. The Buyer agrees to the use of remote means of communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer when using means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) are borne by the buyer, whether these costs differ from the basic rate or not.

4. PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS

4.1. The buyer may pay to the seller, the price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods under the purchase contract, in the following ways:

  • by wire transfer to the seller's account no. 7775559944/5500, maintained at Raiffeisenbank a.s. (hereinafter referred to as the „seller's account“);
  • cashless via ebanking, PayPal, payment card or similar payment system, according to the offer on the gopay payment interface contained on the www.almagrana.cz or www.almagrana.com website.
  • by payment card.

4.2. Together with the purchase price, the buyer is also obliged to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of the goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price comprises all costs associated with the delivery of the goods.

4.3. The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This is without prejudice to the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.4. In the case of cashless payment, the purchase price is payable within 15 days of the conclusion of the purchase contract. This is without prejudice to the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.5. In the case of cashless payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods stating in the payment instruction the variable symbol of the payment. In the case of cashless payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled at the moment of crediting of the relevant amount to the seller's account.

4.6. The Seller is entitled, especially if the Buyer does not provide additional confirmation of the order (as in Article 3.6), to require payment of the full purchase price before sending the goods to the Buyer. The provisions of § 2119 para. 1 of the Civil Code do not apply.

4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be mutually combined, unless so stated in the web shop.

4.8. If it is customary in the course of trade or if it is stipulated by generally binding legal regulations, the Seller shall issue a tax invoice to the Buyer regarding payments made on the basis of the Purchase Contract. The seller is a payer of value added tax. The tax invoice is issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and sent in electronic form to the buyer's electronic address.

5. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce

5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

Kupující bere na vědomí, že zejména bezlepkové pekárenské a cukrárenské výrobky padají do této kategorie.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v ve čl. 5.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@almagrana.com.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

6.1. In the event that the mode of transport is agreed on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this modeof transport.

6.2. If the seller is obliged under the purchase contract to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. In the event that, for reasons on the part of the buyer, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than stated in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods, respectively the costs associated with another method of delivery.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be regulated by special delivery terms of the seller, if they are issued by the seller.

7. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.3. je vhodná k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,

7.2.4. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.5. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.6. vyhovuje požadavkům právních předpisů, technických norem nebo kodexy chování daného odvětví,

7.2.7. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu tří dnů od převzetí nebo v lhůtě minimální trvanlivosti uvedené na obalu, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.2. The seller is not bound in relation to the buyer by any codes of conduct within the meaning of the provisions of § 1826 para. 1 point. e) the Civil Code.

8.3. Consumer complaints are handled by the seller via the electronic address obchod@almagrana.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for out-of- court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform located at the internet address http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer from the purchase contract.

8.5. The European Consumer Centre Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point pursuant to Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online consumer dispute resolution).

8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníka a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. The Buyer hereby assumes the risk of a change in circumstances within the meaning of §1765 para. 2 of the Civil Code.

9. PERSONAL DATA PROTECTION

9.1. The seller performs its information obligation towards the buyer within the meaning of Article 13 of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as the „GDPR regulation“) related to the processing of the buyer's personal data for the purpose of performing the purchase contract, for the purpose of negotiating the purchase contract and for the purpose of fulfilling the seller's public law obligations, through a special document.

10. SENDING COMMERCIAL COMMUNICATIONS AND STORING COOKIES

10.1. The Buyer agrees within the meaning of § 7 para. 2 of Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services and on the amendment of certain acts (Act on certain information society services), as amended, with the sending of commercial communications by the seller to the electronic address or to the buyer's phone number. Its obligation to provide information to the buyer within the meaning of Article 13 of the GDPR related to the processing of the Buyer's personal data for the purposes of sending commercial communications is fulfilled by the seller through a special document.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DELIVERY OF NOTICES

11.1. Notices may be validly delivered to the buyer's electronic address.

12. FINAL PROVISIONS

12.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. By choosing a law under the previous sentence, the buyer who is a consumer is not deprived of the protection afforded to him by the provisions of the legal order from which it is not possible to deviate contractually, and which, in the absence of a choice of law, would otherwise apply under the provisions of Article 6 par. 1 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

12.2. If any provision of the Terms and Conditions is invalid or ineffective, or becomes so, the invalid provision shall be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions.

12.3. The Purchase Contract, including the Terms and Conditions, is archived by the Seller in electronic form and is not accessible.

12.4. Contact details of the seller: delivery address Maletice 1, 398 11 Protivín, e-mail address obchod@almagrana.cz, phone +420 607 933 071.

V Maleticích dne 6.1.2023